Vés al contingut

Avaluació de l'impacte de la inserció en mercat ordinari.

Àrees de treball
Equip Nicolàs Barbieri (IGOP) i El Risell
Calendari2014 i 2016 i 2017

Sistema d'avaluació per les entitats que realitzen inserció laboral de persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental en mercat ordinari

Elaboració d'un sistema d'informació per tal que les entitats que realitzen inserció laboral en mercat ordinari de persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental tinguin eines per avaluar els seus resultats i impacte. Projecte de recerca que s'ha materialitzat en una prova pilot on s'han establert tres nivells d'indicadors (secundaris, de les pròpies entitats i primaris via enquesta), un sistema qualitatiu d'avaluació ex post i un sistema i protocol de recollida i tractament de les dades.